ŚLEDZENIE PRZESYŁEK DHL PARCEL
Wpisz numer listu przewozowego przesyłki
Przykładowe formaty numeru listu przewozowego
  • 11 cyfr: np. 15467388748,
  • JJD: np. JJD149020000300000000173,
  • 12 cyfr: np. 422891590640,
  • 18 cyfr: np. 00340433982034779798,
  • 2 litery+9 cyfr+2 litery: np. CY730190157DE.
Numer przesyłki:
Możesz wpisać maksymalnie 10 numerów przesyłek, oddzielając je przecinkiem.
Podaj numer zlecenia oraz miesiąc jego złożenia
Numer zlecenia
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
Numer zlecenia
 
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
 
Numer zlecenia
 
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
 
Numer zlecenia
 
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
   
* dostępne są dane zlecenia złożonego w ciągu ostatnich 6 miesięcy
* dostępne są dane zlecenia złożonego w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Opcja śledzenia losów przesyłki po numerze referencyjnym dostępna jest dla klientów korzystających z aplikacji e-CAS i pozwala uzyskać informacje na temat aktualnego statusu przesyłki krajowej po wpisaniu numeru SAP klienta oraz numeru referencyjnego przesyłki.
Numer SAP:
Numer referencyjny przesyłki:
Możesz wpisać maksymalnie 10 numerów referencyjnych przesyłek, oddzielając je przecinkiem.
Opcja śledzenie losów przesyłki po numerze TRD dostępna jest dla klientów korzystających z aplikacji e-CAS.
Numer TRD:
Możesz wpisać maksymalnie 10 numerów TRD przesyłek, oddzielając je przecinkiem.
PRZECZYTAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA O ŚLEDZENIU PRZESYŁKI
Przesyłki o wadze do 31,5 kg standardowo doręczane są w następnym dniu roboczym. Przesyłki o wadze do 31,5 kg z usługą DHL Parcel Wieczór oraz przesyłki o wadze powyżej 31,5 kg doręczane są w ciągu 2 dni roboczych. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.
Taki komunikat pojawia się, kiedy informacje posiadane przez nas są niewystarczające, aby doręczyć przesyłkę (np.: adres przesyłki jest niepoprawny lub wymagane są dodatkowe informacje niezbędne do doręczenia przesyłki). W takim przypadku prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez odpowiedni formularz.
Transport przesyłek odbywa się poprzez sieć operacyjną DHL. Specyfika branży logistycznej powoduje, że przesyłki nie są transportowane bezpośrednio z miejsca nadania do miejsca doręczenia, lecz przejeżdżają przez Centra Sortowania. Jest to miejsce tranzytowe, ostatecznie przesyłka i tak dotrze pod podany adres doręczenia.
Numer listu przewozowego jest konieczny, aby sprawdzić status przesyłki. Jeśli nie posiadasz numeru listu, sugerujemy kontakt z nadawcą.
Numer listu przewozowego DHL Parcel dla przesyłek krajowych jest 11-cyfrowy, składa się wyłącznie z cyfr i rozpoczyna od 1 (np. 12345678901). Prosimy upewnić się, że wpisany został poprawny numer przesyłki i spróbować ponownie.
Tak, możesz złożyć reklamację na usługę, która nie została wykonana w przewidzianym terminie. DHL odpowiada za szkodę powstałą na wskutek zwłoki W doręczeniu przesyłki. W przypadku usługi DHL PARCEL 9 i DHL PARCEL 12 płatnikowi za usługę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% opłaty podstawowej. W przypadku pozostałych usług przewozu przysługuje odszkodowanie do wysokości równowartości 50% opłaty podstawowej za transport, wynikającej z cennika aktualnego w dniu nadania przesyłki lub umowy zawartej z DHL o ile zwłoka trwała dłużej niż jeden dzień.
Jeżeli wystąpi powyższa sytuacja, a przesyłka nie zostanie doręczona z winy DHL, zgłoś ten fakt do Działu Obsługi Klienta DHL Parcel, korzystając z naszego formularza.
W powyższej sytuacji skorzystaj z naszego formularza. W odpowiedzi na zgłoszenie, nasz kurier przyjedzie do Państwa spisać protokół szkody.
Fakt uszkodzenia przesyłki zgłoś w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki poprzez nasz formularz.
NADAWAJ PRZESYŁKI
JUŻ OD 16,90 PLN
BEZ UMOWY
SZYBKO
BEZPIECZNIE