ŚLEDZENIE PRZESYŁEK DHL PARCEL
Wpisz numer listu przewozowego przesyłki
Przykładowe formaty numeru listu przewozowego
  • 11 cyfr: np. 15467388748,
  • JJD: np. JJD149020000300000000173,
  • 12 cyfr: np. 422891590640,
  • 18 cyfr: np. 00340433982034779798,
  • 2 litery+9 cyfr+2 litery: np. CY730190157DE.
Numer przesyłki:
Możesz wpisać maksymalnie 10 numerów przesyłek, oddzielając je przecinkiem.
Podaj numer zlecenia oraz miesiąc jego złożenia
Numer zlecenia
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
Numer zlecenia
 
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
 
Numer zlecenia
 
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
 
Numer zlecenia
 
Miesiąc zgłoszenia zlecenia:*
   
* dostępne są dane zlecenia złożonego w ciągu ostatnich 6 miesięcy
* dostępne są dane zlecenia złożonego w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Opcja śledzenia losów przesyłki po numerze referencyjnym dostępna jest dla klientów korzystających z aplikacji e-CAS i pozwala uzyskać informacje na temat aktualnego statusu przesyłki krajowej po wpisaniu numeru SAP klienta oraz numeru referencyjnego przesyłki.
Numer SAP:
Numer referencyjny przesyłki:
Możesz wpisać maksymalnie 10 numerów referencyjnych przesyłek, oddzielając je przecinkiem.
Opcja śledzenie losów przesyłki po numerze TRD dostępna jest dla klientów korzystających z aplikacji e-CAS.
Numer TRD:
Możesz wpisać maksymalnie 10 numerów TRD przesyłek, oddzielając je przecinkiem.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 2 (02-823 Warszawa), dalej „DHL”. DHL będzie korzystał z Twoich danych w celu realizacji Twojego zamówienia, w tym zamówionych przez Ciebie usług dodatkowych, prowadzenia kontaktów w związku z wykonywaniem usług, w szczególności przekierowania przesyłki lub zmiany dyspozycji oraz w celach marketingowych polegających na przedstawianiu Ci ofert usług DHL i Partnerów DHL, których listę znajdziesz tutaj. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żeby dowiedzieć się więcej o tym jak korzystamy z Twoich danych kliknij tutaj.
PRZECZYTAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA O ŚLEDZENIU PRZESYŁKI
Paczki o wadze do 31,5 kg standardowo doręczane są w następnym dniu roboczym. Znacząca większość przesyłek o wadze powyżej 31,5 kg jest doręczana w następnym dniu roboczym, a jedynie na nielicznych obszarach w ciągu 2 dni roboczych. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.
Taki komunikat pojawia się, kiedy informacje posiadane przez nas są niewystarczające, aby doręczyć przesyłkę (np.: adres przesyłki jest niepoprawny lub wymagane są dodatkowe informacje niezbędne do doręczenia przesyłki). W takim przypadku prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez odpowiedni formularz.
Transport przesyłek odbywa się poprzez sieć operacyjną DHL. Specyfika branży logistycznej powoduje, że przesyłki nie są transportowane bezpośrednio z miejsca nadania do miejsca doręczenia, lecz przejeżdżają przez Centra Sortowania. Jest to miejsce tranzytowe, ostatecznie przesyłka i tak dotrze pod podany adres doręczenia.
Numer listu przewozowego jest konieczny, aby sprawdzić status przesyłki. Jeśli nie posiadasz numeru listu, sugerujemy kontakt z nadawcą.
Numer listu przewozowego DHL Parcel dla przesyłek krajowych jest 11-cyfrowy, składa się wyłącznie z cyfr i rozpoczyna od 1 (np. 12345678901). Prosimy upewnić się, że wpisany został poprawny numer przesyłki i spróbować ponownie.
Tak, możesz złożyć reklamację na usługę, która nie została wykonana w przewidzianym terminie. DHL odpowiada za szkodę powstałą na skutek zwłoki w doręczeniu przesyłki. W przypadku usługi DHL PREMIUM, DHL PARCEL 9 i DHL PARCEL 12 płatnikowi za usługę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% opłaty podstawowej. W przypadku pozostałych usług przewozu przysługuje odszkodowanie do wysokości równowartości 50% opłaty podstawowej za transport, wynikającej z cennika aktualnego w dniu nadania przesyłki lub umowy zawartej z DHL o ile zwłoka trwała dłużej niż jeden dzień.
Jeżeli wystąpi powyższa sytuacja, a przesyłka nie zostanie doręczona z winy DHL, zgłoś ten fakt do Działu Obsługi Klienta DHL Parcel, korzystając z naszego formularza.
W powyższej sytuacji skorzystaj z naszego formularza. W odpowiedzi na zgłoszenie, nasz kurier przyjedzie do Państwa spisać protokół szkody.
Fakt uszkodzenia przesyłki zgłoś w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki poprzez nasz formularz.
NADAWAJ PRZESYŁKI
JUŻ OD 16,90 PLN
BEZ UMOWY
SZYBKO
BEZPIECZNIE